Kallelse till Årsmöte 2013


Sveslots årsmöte 2013 kommer att hållas i Mönsterås i samband
med Salooncupen lördagen den 16 november.


Förslag till frågor att tas upp på årsmötet måste skriftligen vara Sveslot tillhanda
senast lördagen den 26 oktober på:

info@sveslot.se


Sveslots stadgar:
Klicka på  Om Sveslot / Stadgar

Styrelsen