Regler för ISRA SM och dess klasser 2014

Förtydligande och nyheter för 2014 är markerade i gult.


ISRA SM 2014 körs enligt ISRA:s vid tävlingens genomförande gällande reglemente och bilarna ska följa ISRA:s gällande tekniska reglemente.

Vid varje tävling utses en racejury bestående av en förare, en representant från arrangörsklubb och en Sveslot representant. Dessa ska utses på förarsammanträdet.

Nedan följer lite förtydliganden om cupen samt genomförande av tävling. Om nedanstående på någon punkt strider mot ISRA gällande bestraffningar eller tekniska reglementet så gäller ISRA reglementet. Eventuella tolkningar görs av racejuryn.

Vid varje tävling ska en viss del av banan anvisas som service-zon. Om förare eller mekaniker mekat med bilen under ett heat, ska bilen sättas på i denna service-zon. 
Om förare tar upp sin bil vid förarpanelen och servar där, får han lov att sätta tillbaks bilen på banan framför sig själv, annars ska den sättas på i service-zonen. Den som bryter mot denna regel får 3 varvs avdrag.

Varje deltävling i ISRA SM inleds med besiktning av deltagarnas bilar. Besiktning skall ske på alla punkter som reglementet föreskriver och ombesörjas av arrangören tillsammans med en Sveslot-representant. Besiktningen görs på en nedsänkt testplatta. Chassi och karosser skall märkas på lämpligt sätt eftersom dessa inte får bytas under tävlingens gång. 

Den som lämnar in sin bil till besiktningen efter att besiktningstiden eller efter serviceuppehållet är slut, får 10 varvs avdrag i det följande steget. 

Depån är sluten under tävlingen. Det är tillåtet att reparera sin bil under uppvärmningen. Om någon förare har mekat med bilen under uppvärmningen, ska bilen efterbesiktigas på startlinjen. 
Sista anmälningsdag är senast lördagen före racehelg. Startlista ska publiceras av arrangerande klubb på sveslot.se så snart som möjligt efter anmälningstidens utgång.

Förarens rankingnummer skall finnas på 3 ställen på karossen enligt ISRA reglemente. Kvalordningen skall vara omvänd rankingordning (högst rankad kvalar sist).

 Förare utan gällande ISRA ranking får nummer efter placering i 2013 års ISRA cup sedan får övriga nummer efter anmälan. Lista med gällande nummer publiceras på Sveslots hemsida.
 
Alla klasser körs med 1 min varvtidskval.

Därefter delas alla startande upp efter kvalresultaten i semifinaler som körs 8 x 4 min, varifrån de 8 bästa går till en final som körs 8 x 5 min. 

Warmup-tiden inför varje heat skall vara 1 minut.

Serviceuppehållen är 30 minuter och då ska strömmen till banan vara påslagen. 
Inför finalen ska förarna få välja spår, den som placerat sig bäst i semi väljer först. 

ISRA SM 2014 
ISRA SM 2014 körs som 3 deltävlingar i klasserna Eurosport 32, F1 32 och Eurosport 24. 1/32-klasserna körs på lördagen och ES 24 körs på söndagen.

Vinnare av en klass är den som har kört flest antal varv i finalen i respektive klass. Efter varje deltävling räknas poängen från alla klasserna ihop och vinnare av deltävlingen är den som totalt får flest poäng.

Varje deltävling ger poäng efter placering (30, 27, 25, 23, 21, 20, 19, 18, 17 osv ner till 1 poäng till alla övriga deltagare) samt bonuspoäng 3 poäng för ettan, 2 poäng till tvåan och 1 poäng till tredje bästa i kvalet.

Vinnare av ISRA SM totalt är den som samlar flest poäng under säsongen. Vid lika totalpoäng vinner den med flest högsta poäng i deltävlingarna. Har man lika många högsta poäng, vinner den med flest näst högsta poäng etc. Poäng delas bara ut till svenska förare som är anslutna till Sveslot klubb.       

I samband med Sveslots årsmöte delas pokaler ut till de tre totalt bästa förarna. Segraren blir Svensk ISRA Mästare.

Klubb som arrangerar deltävling i ISRA SM skall bidra med 100 kr till Sveslot för att bekosta pokalerna till slutsegrarna.

Är man tillräckligt många kör man med schemalagd träning (8 x 4 min/förare).

Ändring av körtider kan ske under förarsammanträdet om minst 2/3 av förarna så önskar.

 

Deltävlingar i ISRA SM 2014:


18-19 januari


Malmö

22-23 mars

Partille

6-7 september

Åtvidaberg

 

Tekniskt reglemente: