(Motor med etiketten TSR Falcon 7 är också godkänd.)