Ving-regler

Regler för ving-klasserna

Här hittar du tekniskt reglemente för de olika ving-klasserna. 

Se även ESROC-reglementet och USRA-reglementet: 

 

Du är besökare

 

 

sedan januari 2003