Karosser

(Motor med etiketten TSR Falcon 7 är också godkänd.)

Bredd:

Höjd:

Vikt:

Frigång:

Tekniska specifikationer för Retro Pro 

Chassie