Klubbar

Här presenterar vi alla de klubbar som är medlemmar i Sveslot.

Om din klubb inte är med, kan ni anmäla er genom ett mail till info@sveslot.se

 

Vill er klubb bli medlem i Sveslot så är ni välkomna med en ansökan.

Ni kan ni läsa i Sveslots stadgar under § 3 vad som gäller.

 

Vi vill veta vad klubben heter + adressen till banan, vem som ska stå som

kontaktman + tel.nr eller e-postadress till honom samt adressen till er hemsida (om ni har en).


Avvakta med inbetalning av medlemsavgift tills ni får ett meddelande att klubben är accepterad som medlem i Sveslot.

 

Medlemsavgiften är 500 kr/år.

 

Vårt Plusgirokonto är: 13 62 82 - 1

Betalningsmottagare: Sveslot