Ving-regler

Regler för ving-klasserna

Här hittar du tekniskt reglemente för de olika ving-klasserna. 

Se även ESROC-reglementet och USRA-reglementet: