Stadgar

Stadgar

Här hittar du stadgar och verksamhetsdeklaration i PDF-format. För att kunna läsa dem behöver du programmet Acrobat Reader. Om du inte redan har det kan du ladda ner senaste versionen här:

Stadgar för Sveslot

Antagna vid styrelsemöte i Partille den 16/2 2003.

Reviderade vid förbundsmöten 19/11 2011 och 21/11 2015.

Riktlinjer för Förbundets verksamhet

Antagna vid styrelsemöte i Partille den 16/2 2003.

Reviderade vid förbundsmötet 21/11 2015.


Du är besökaresedan januari 2003